Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

SÚKROMNÁ ŠPORTOVÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

M.C. SKLODOWSKEJ 1, BRATISLAVA

 

Pracovné uplatnenie

Okamžité pracovné uplatnenie po absolvovaní štúdia, či pripravenosť pre štúdium na vysokej škole.

Športové zameranie

Štúdium spojené so športom nikdy nemôže byť nuda! Šport je súčasťou nášho vyučovania.

Príjemné prostredie

Vzdelávaj sa v modernej škole situovanej v príjemnom prostredí!

Odborní učitelia

Vzdelanie ti poskytnú skúsení učitelia s dlhoročnou praxou a úspešní športovci.

Študijné odbory

O štúdiu

Na našej škole môžeš študovať dva smery: Výživa a Šport alebo Športový Manažment.

Rozhodni sa sám, či sa staneš odborníkom v oblasti výživy v športe alebo sa rozhodneš ísť cestou športového manažéra.

Viac o štúdiu

Šport Škola Facebook

skola

Informatika

Jedáleň

Aktuality

Absolventský proces

1. ročník

Začiatok stredoškolského života

Veselé prvitánie našich juniorov a pretavenie ich entuziazmu do podstivého každodenného štúdia na formovanie ich inteligenicie.

2. ročník

Život stredoškoláka

Usporiadanie svojich myšlienok a cieľov vo svojom vzdelávacom odbore.

3. ročník

Prehodnotenie životných cieľov

Stanovenie si plnohodnotných priorít v ich napredovaní v školskom a športovom živote.

4. ročník

Dovidenia stredná škola

Nadobudnutá múdrosť sa dostáva do finalnej fázy, a preto je ju povinnosť uplatniť v reálnom zivote.